داده های مرکز آمار نشان می دهد تورم ماهانه اقلام خوراکی، آشامیدنی و دخانیات در آذر 1401 برای 17 استان کشور منفی به ثبت رسیده است.

به گزارش نسیم اقتصاد، اقتصاد نیوز نوشت: بنا به داده های منتشر شده از مرکز آمار ایران؛ تورم ماهانه آذر ماه 1.9 درصد برآورد شده که نسبت به ماه گذشته اش کاهش یافته است. تورم ماهانه اقلام عیر خوراکی و خدمات نیز در آذر 3.3 درصد به ثبت رسیده، این در حالیست که تورم ماهانه خوراکی ها و آشامیدنی ها صفر درصد بوده است. از همین رو نیز در بیش از نیمی از استان های کشور تورم ماهانه خوراکی ها منفی بوده، به بیان دیگر به گفته مرکز آمار در 17 استان ایران قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در آذر ماه به طور متوسط نسبت به آبان ماه کاهش یافته است.
 
تورم ماهانه خوراکی ها در استان لرستان منفی 2 درصد برآورد شده، این بیشترین کاهش قیمت خوراکی ها در میان استان های کشور به حساب می آید. استان های مرکزی، گیلان، مازندران، آذربایجان غربی، خوزستان، فارس، کرمان، خراسان رضوی، همدان، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، زنجان، سمنان، یزد، قزوین و گلستان دیگر استان هایی هستند که در آذر ماه تورم خوراکی منفی به ثبت رسانده اند. همچنین تورم خوراکی در استان خراسان جنوبی 1.4 درصد بوده، این بالاترین تورم ماهانه خوراکی در ماه پایانی پاییز میان استان های کشور محسوب می شود. تورم در خوراکی در استان های اصفهان و تهران نیز مثبت بوده است. تورم خوراکی تنها استانی که مانند میانگین کل کشور صفر درصد به ثبت رسیده، استان هرمزگان بوده است.
 
رو تورم ماهانه کل(خوراکی و غیر خوراکی) استان تهران که پر درآمد ترین استان کشور به حساب می آید در آذر ماه 2.9 درصد به ثبت رسیده است، این بالاترین نرخ تورم ماهانه در میان تمامی استان های کشور محسوب می شود. پایین ترین تورم ماهانه کل رقم خورده میان استان های کشور در آذر 1401 به استان کرمان تعلق دارد، تورم این استان به نیم درصد هم نمی رسد.
 
 
 

لینک کوتاه
تورم خوراکی کاهش قیمت خوراکی ها مرکز آمار ایران