مجله فوربس گزارش داد که ایلان ماسک کارآفرین آمریکایی عنوان ثروتمندترین فرد جهان را به برنارد آرنو تاجر فرانسوی واگذار کرده است. دارایی خالص آرنو 185.4 میلیارد دلار است. دارایی خالص ایلان ماسک 185.3 میلیارد است. تغییر در فهرست ثروتمندترین افراد جهان مجله فوربس به دلیل خرید اخیر توییتر به ارزش 44 میلیارد دلار توسط ماسک است.

 به گزارش نسیم اقتصاد، ایرنا نوشت: مجله فوربس گزارش داد که ایلان ماسک کارآفرین آمریکایی عنوان ثروتمندترین فرد جهان را به برنارد آرنو تاجر فرانسوی واگذار کرده است.
 
به گزارش مجله فوربس، برنارد آرنو مدیر اجرایی شرکت مادر لویس ویتون و خانواده‌اش اکنون ثروتمندترین افراد جهان هستند.
 
براساس این گزارش، دارایی خالص آرنو 185.4 میلیارد دلار است.
 
ایلان ماسک مدیرعامل تسلا و مالک توییتر از سال 2021 در فهرست فوربس از ثروتمندترین افراد جهان مقام اول را به خود اختصاص داده است و دارایی خالص او 185.3 میلیارد است.
 
تغییر در فهرست ثروتمندترین افراد جهان مجله فوربس به دلیل خرید اخیر توییتر به ارزش 44 میلیارد دلار توسط ماسک است.

لینک کوتاه
تاجر فرانسوی ثروتمندترین مرد جهان آرنو ایلان ماسک