محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان اشاره کرد که موفقیت دولت در مقابله با خطرات ناشی از تغییرات ژئوپلیتیکی و کاهش اثرات اقتصادی و اجتماعی آن، قدرت اقتصاد این کشور را در مواجهه با چالش‌های فوق العاده اثبات می‌کند.

به گزارش نسیم اقتصاد، وی اظهار داشت، روند تحول اقتصادی که دولت سعودی در پیش گرفته ادامه دارد و نتایج مثبتی که تاکنون به دست آمده بر موفقیت اصلاحات اقتصادی و مالی در جهت ارتقای رشد اقتصادی همه جانبه صحه می‌گذارد.
 
ولیعهد عربستان تصریح کرد: هدف دولت در بودجه سال 2023 اولویت‌بندی هزینه پروژه های سرمایه‌ای طبق استراتژی‌های منطقه‌ای و هر بخش بوده که همسو با اهداف چشم انداز 2030 عربستان و رویکردهای ملی است. عربستان به اجرای برنامه ها و پروژه های اقتصادی و اجتماعی دارای بهره وری اقتصادی و اجتماعی و حمایت از تنوع اقتصادی و توانمندسازی بخش خصوصی ادامه می‌دهد.
 
بن سلمان اظهار داشت: بهبود اقتصادی، ابتکارعمل‌ها، سیاست‌های کنترل مالی و توسعه و کارآمدی مدیریت مالی عمومی در تحقق مازاد بودجه سهیم بود و در عین حال دستیابی به اهداف اصلی چشم‌انداز را حفظ کرد. پیش‌بینی می‌شود این مازاد به 2.6 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2022 برسد.
 
وی همچنین تاکید کرد که مازاد بودجه به منظور تقویت ذخایر دولت، حمایت از صندوق‌های ملی و تقویت موقعیت مالی عربستان برای افزایش ظرفیت‌های خود در رویارویی با بحران‌های جهانی است.
 
بن سلمان خاطرنشان کرد: امکان تسریع در اجرای برخی از برنامه ها و پروژه های راهبردی دارای اولویت در دست بررسی است.
 
کابینه عربستان عصر روز چهارشنبه بودجه عمومی دولت سعودی در سال مالی 2023 را تصویب کرد.

لینک کوتاه
عربستان بازار انرژی دولت سعودی

اخبار مرتبط

نظرات شما