برای نخستین بار در بورس کالا ایران عرضه تارا و پژو 207 اتوماتیک انجام شد. امروز عرضه‌ها در 10 ردیف انجام شد که از ساعت 9 تا ساعت 16:30 بعدازظهر طول کشید.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از کالا خبر، امروز در تالار اختصاصی خودرو، 10 نوبت عرضه صورت گرفت که همه 10 عرضه با معامله انجام شد.
 
جزئیات معاملات در هر یک از نوبت‌های عرضه به شرح زیر است:
 
تارا اتوماتیک سبز کله غازی
 
عرضه: 50
تقاضا: 28
قیمت پایه: 3,790,000,000
با قیمت پایه معامله شد.
پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه‌ای نقره‌ای تیتانیوم
 
عرضه: 50
تقاضا: 148
قیمت پایه: 2,854,000,000
قیمت کشف شده: 4,621,800,000
رقابت: 61.94%
تارا دستی مشکی آبنوس
 
عرضه: 100
تقاضا: 318
قیمت پایه: 2,564,000,000
قیمت کشف شده: 3,752,840,000
رقابت: 46.37%
تارا اتوماتیک مشکی آبنوس
 
عرضه: 100
تقاضا: 158
قیمت پایه: 3,676,000,000
قیمت کشف شده: 4,553,620,000
رقابت: 23.87%
تارا دستی سبز کله غازی
 
عرضه: 50
تقاضا: 42
قیمت پایه: 2,678,000,000
با قیمت پایه معامله شد.
پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه‌ای سبز کله غازی
 
عرضه: 50
تقاضا: 110
قیمت پایه: 2,854,000,000
قیمت کشف شده: 4,200,800,000
رقابت: 47.19%
تارا دستی نقره‌ای تیتانیوم
 
عرضه: 200
تقاضا: 238
قیمت پایه: 2,678,000,000
قیمت کشف شده: 3,928,340,000
رقابت: 46.69%
تارا اتوماتیک نقره‌ای تیتانیوم
 
عرضه: 100
تقاضا: 154
قیمت پایه: 3,790,000,000
قیمت کشف شده: 4,468,780,000
رقابت: 17.91%
پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه‌ای مشکی آبنوس
 
عرضه: 200
تقاضا: 648
قیمت پایه: 2,854,000,000
قیمت کشف شده: 4,919,120,000
رقابت: 72.36%
پژو 207 اتوماتیک سفید
 
عرضه: 300
تقاضا: 897
قیمت پایه: 2,796,000,000
قیمت کشف شده: 4,401,820,000
رقابت: 57.43%
تارا برای نخستین بار در بورس کالا فروخته شد
در نخستین عرضه امروز بورس کالا، 50 دستگاه تارا اتوماتیک سبز کله غازی با قیمت 379 میلیون تومان روی تابلو رفت.
در نهایت در کمتر از 5 دقیقه 28 دستگاه بدون رقابت و با همان قیمت پایه فروخته شد.
تحویل خودروی تارا که برای نخستین بار در بورس کالا عرضه شد، سه ماهه و در 6 اسفند 1401 خواهد بود.
رقابت متقاضیان بر سر خرید پژو 207 اتوماتیک
در نوبت دوم عرضه تالار خودرو، 50 دستگاه پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه‌ای نقره‌ای تیتانیوم با قیمت پایه 285.4 میلیون تومان روی تابلو رفت.
در پایان برای عرضه مزبور، 148 دستگاه تقاضا برای آن شکل گرفت که تعداد 50 دستگاه عرضه با قیمت میانگین 462.1 میلیون تومان و با لحاظ رقابت نزدیک 62 درصد فروخته شد.
کمترین قیمت مچ شده نیز برای عرضه مزبور 462 میلیون تومان بود.
تحویل خودروی پژو 207 اتوماتیک که برای نخستین بار در بورس کالا عرضه شد، سه ماهه و در 6 اسفند 1401 خواهد بود.
رقابت 46 درصدی برای عرضه تارا دستی
در نوبت سوم عرضه امروز تالار خودرو 100 دستگاه خودروی تارا دستی مشکی آبنوس با قیمت پایه 256.4 میلیون تومان روی تابلو رفت.
در پایان برای عرضه مزبور 318 دستگاه تقاضا شکل گرفت که 100 دستگاه عرضه شده با قیمت میانگین 375.2 میلیون تومان با لحاظ رقابت 46.37 درصد فروخته شد.
کمترین قیمت مچ شده نیز برای عرضه مزبور 375.2 میلیون تومان بود.
تحویل خودروی تارا دستی که برای نخستین بار در بورس کالا عرضه شد، سه ماهه و در 6 اسفند 1401 خواهد بود.
تارا اتوماتیک هم فروخته شد
در نوبت چهارم عرضه تالار خودرو، 100 دستگاه تارا اتوماتیک مشکی آبنوس با قیمت پایه 367.6 میلیون تومان روی تابلو رفت.
در پایان عرضه مزبور، 100 دستگاه تارا اتوماتیک مشکی آبنوس با میانگین قیمت 455.3 میلیون تومان و با لحاظ رقابت 23.87 درصدی فروخته شد. برای این محصول 158 دستگاه تقاضا به ثبت رسید.
کمترین قیمت مچ شده نیز برای عرضه مزبور 455.2 میلیون تومان بود.
تحویل خودروی تارا اتوماتیک که برای نخستین بار در بورس کالا عرضه شد، سه ماهه و در 6 اسفند 1401 خواهد بود.
تارا دستی سبز کله غازی با قیمت پایه فروخته شد
در نوبت پنجم عرضه تالار خودرو 50 دستگاه تارا دستی سبز کله غازی با قیمت پایه 267.8 میلیون تومان روی تابلو رفت.
در پایان عرضه مزبور، 42 دستگاه خودرو با همان قیمت پایه فروخته شد.
تحویل خودروی تارا دستی که برای نخستین بار در بورس کالا عرضه شد، سه ماهه و در 6 اسفند 1401 خواهد بود.
موفقیت فروش در عرضه ششم تالار خودرو
در نوبت ششم عرضه امروز، 50 دستگاه پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه‌ای سبز کله غازی با قیمت پایه 285.4 میلیون تومان روی تابلو رفت.
در پایان عرضه مزبور، 110 دستگاه خودرو تقاضا شکل گرفت که 50 دستگاه آن با قیمت میانگین 420 میلیون تومان و با لحاظ رقابت 47.19 درصدی فروخته شد.
کمترین قیمت مچ شده نیز برای عرضه مزبور 420 میلیون تومان بود.
تحویل خودروی پژو اتوماتیک، سه ماهه و در 6 اسفند 1401 خواهد بود.
تارا دستی نقره‌ای با رقابت معامله شد
در نوبت هفتم عرضه امروز، 100 دستگاه تارا دستی نقره‌ای تیتانیوم با قیمت پایه 267.8 میلیون تومان روی تابلو رفت.
در پایان عرضه مزبور، 238 دستگاه تقاضا شکل گرفت که همان 100 دستگاه خودروی عرضه شده با قیمت میانگین 392.8 میلیون تومان با لحاظ رقابت 46.69 درصدی فروخته شد.
کمترین قیمت مچ شده نیز برای عرضه مزبور 391.8 میلیون تومان بود.
تحویل خودروی تارا دستی نقره‌ای، سه ماهه و در 6 اسفند 1401 خواهد بود.
تارا اتوماتیک نقره‌ای هم فروخته شد
در نوبت عرضه هشتم در تالار خودرو، 100 دستگاه خودروی تارا اتوماتیک نقره‌ای تیتانیوم با قیمت پایه 379 میلیون تومان روی تابلو رفت.
در پایان عرضه، 154 دستگاه خودرو در سمت تقاضا شکل گرفت که همان میزان عرضه شده، با میانگین قیمت 446.8 میلیون تومان و با لحاظ رقابت 17.91 درصد فروخته شد.
کمترین قیمت مچ شده نیز برای عرضه مزبور 446.6 میلیون تومان بود.
تحویل خودروی تارا اتوماتیک نقره‌ای، سه ماهه و در 6 اسفند 1401 خواهد بود.
شوق خریداران برای خرید پژو 207 اتوماتیک
در عرضه نهم امروز تالار خودور، 200 دستگاه خودروی پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه‌ای مشکی آبنوس با قیمت پایه 285.4 میلیون تومان روی تابلو رفت.
در پایان عرضه، برای عرضه مزبور 648 دستگاه خودرو تقاضا شد که همان میزان عرضه به قیمت میانگین 491.9 میلیون تومان با لحاظ رقابت 72.36 درصد رقابت شد.
کمترین قیمت مچ شده نیز برای عرضه مزبور 491.8 میلیون تومان بود.
تحویل خودروی پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه‌ای مشکی آبنوس، سه ماهه و در 6 اسفند 1401 خواهد بود.
عرضه امروز خودرو به پایان رسید
در عرضه پایانی بورس کالای ایران (پژو 207 اتوماتیک سفید) 300 دستگاه با قیمت پایه 279.6 میلیون تومان روی تابلو رفت.
در نهایت برای عرضه مزبور، 897 دستگاه خودرو تقاضا شکل گرفت که همه 300 دستگاه عرضه با قیمت میانگین 440.1 میلیون تومان فروخته شد.
کمترین قیمت مچ شده نیز برای عرضه مزبور 440 میلیون تومان بود.
تحویل خودروی پژو 207 اتوماتیک سفید، سه ماهه و در 6 اسفند 1401 خواهد بود.

لینک کوتاه
تارا و پژو ۲۰۷ اتوماتیک بورس

اخبار مرتبط

بورس ریزشی شد

بورس ریزشی شد

بازار سرمایه امروز برخلاف روز گذشته روندی نزولی داشت و شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس... 21 دی 1401

نظرات شما