براساس آخرین نرخنامه میادین میوه‌وتره‌بار شهرداری تهران قیمت بعضی از میوه‌های پرتقاضای فصل از ابتدای آذر نسبت به آخرین نرخ آبان‌ماه افزایش یافته است.  

به گزارش نسیم اقتصاد، قیمت برخی از میوه‌های فصل در میادین افزایش یافت. براساس آخرین نرخنامه میادین میوه‌وتره‌بار شهرداری تهران قیمت بعضی از میوه‌های پرتقاضای فصل از ابتدای آذر نسبت به آخرین نرخ آبان‌ماه افزایش یافته است. لیموشیرین، پرتقال و کیوی از جمله میوه‌هایی هستند که طی 2هفته اخیر تغییر قیمت نداشته‌اند. «به» با 3هزار تومان افزایش بیشترین رشد قیمت را داشته است.
 

لینک کوتاه
قیمت میوه میادین قیمت انار خرمالو

اخبار مرتبط