قیمت بعضی انواع چای خارجی و ایرانی در 4ماه اخیر افزایش یافته است. چای ایرانی هم در این مدت 20درصد افزایش قیمت داشته است.

به گزارش نسیم اقتصاد، همشهری نوشت: قیمت بعضی انواع چای خارجی و ایرانی در 4ماه اخیر افزایش یافته است.
 
مقایسه قیمت مردادماه چای بعضی از برندها از جمله شهرزاد، احمد، جهان و دبش با قیمت کنونی همان محصولات از رشد بین 8تا 16درصدی قیمت محصولات خارجی در این بازه زمانی حکایت دارد.
 
چای ایرانی هم در این مدت 20درصد افزایش قیمت داشته است.


لینک کوتاه
قیمت جدید چای خارجی و ایرانی چای ایرانی

اخبار مرتبط

نظرات شما