آمار ارائه شده توسط تولیدکنندگان بزرگ تایر، از تولید قریب به 118 هزار تن از انواع تایرها معادل بیش از 18.5میلیون حلقه در پنج ماهه امسال حکایت دارد که رشد یک درصدی به لحاظ وزنی و رشد دو درصدی به لحاظ تعداد این کالا را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، بر اساس گزارش عملکرد تایرسازان بزرگ کشور طی هفت ماهه امسال، در مجموع 165هزار و 627 تن تایر(کل تایر تولیدی کشور) معادل 26 میلیون و 173 هزار و 175 حلقه تولید شده است. میزان تولید تایر در هفت ماهه سال گذشته برابر 165 هزار و 521 تن (معادل 26 میلیون و 895 هزار و 815 حلقه) ثبت شده است؛ بر این اساس مجمموع تولید تایر کشور در مدت مذکور سال جاری به لحاظ تغییر چندانی نداشته و از منظر تعداد حلقه‌ها سه درصد افت داشته است.
 
اما این در حالیست که تولید کل تایر خودروها به میزان سه درصد به لحاظ تعدادی افزایش داشته اما همچنان به لحاظ وزنی تغییری نکرده است.
 
از این میزان تایر تولیدی کشور طی هفت ماهه امسال، 149 هزار و 712 تن تایر انواع خودرو معادل 14 میلیون و177 هزار و 370 تن در مجموع هفت ماهه امسال تولید شده که نسبت به 149 هزار و 464 تن (13 میلیون و 801 هزار و 438 حلقه) تولیدی در مجموع هفت ماهه 1400 به لحاظ وزنی تغییر چندانی نداشته، اما به لحاظ تعداد سه درصد بیشتر شده است.
 
تنها تولید تایر خودروهای سواری بیشتر شد
 

طبق آمار، بیشترین و تنها رشد تولید که سبب توازن رشد کلی تولید شده است، مربوط به رشد تولید تایر خودروهای سواری است.
 
از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه، 93 هزار و 650 تن تایر خودرو سواری معادل 12 میلیون و 538 هزار و 289 حلقه تولید شده که به لحاظ وزنی 9 درصد و به لحاظ تعداد پنج درصد بیش از آمار تولیدی مدت مشابه سال گذشته است. در هفت ماهه 1400 قریب به 86 هزار و 47 تن معادل 11 میلیون و 961 هزار و 979 حلقه تایر خودرو سواری در کشور به تولید رسیده بود.
 
در مقابل تولید تایر وانتی در این مقایسه آماری، 11 درصد از منظر تعدادی و 10 درصد به لحاظ وزنی، کمتر شده است. تولید این تایرها از 15 هزار و 776 تن (یک میلیون و 9 هزار و 85 حلقه) در مجموع هفت ماهه نخست سال گذشته به 14 هزار و 138 تن (896 هزار و 639 حلقه) در مجموع هفت ماهه ابتدایی 1401 رسیده است.
 
در مدت مذکور سال جاری از نظر وزنی 11 درصد  و تعدادی 13 درصد تولید تایرهای باری و اتوبوسی نسبت به مجموع تولید این تایرها در مدت مشابه سال گذشته کمتر شده است.
 
در هفت ماهه 1401 حدود 28 هزار و 867 تن تایر باری و اتوبوسی معادل 435 هزار و 784 حلقه تولید شده است. این در حالیست که در مدت مشابه سال گذشته آمار تولید این تایرها 32 هزار و 304 تن برابر 500 هزار و 493 حلقه ثبت شده است.
 
تولید تایرهای کشاورزی نیز در مجموع هفت ماهه با افت 14 درصدی به‌لحاظ وزنی به 10 هزار و 706 تن (تولید 12 هزار و 462 تن تایر کشاورزی در هفت ماهه 1400) رسیده که به لحظا تعدادی برابر 286 هزار و 908 حلقه است که نسبت به 302 هزار و 385 حلقه تولیدی در مدت مشابه سال گذشته پنج در افت را تجربه کرده است.
 
بیشترین افت تولید تایرها در این مقایسه میزان تولید تایرها را تایرهای راه‌سازی و صنعتی به خود اختصاص داده‌اند.
 
از ابتدای سال 1401 تا پایان مهر ماه 2350 تن، معادل 19 هزار و 750 حلقه تایر راه‌سازی و صنعتی در کشور تولید شده که به‌نسبت 2876 تن معادل 27 هزار و 496 حلقه تولیدی در مجموع هفت ماهه 1400 به‌ترتیب به لحاظ وزنی 18 درصد و از منظر تعدادی 28 درصد افت تولید را در کارنامه عملکرد هفت ماهه تایرسازان ثبت کرده‌اند.
 
تولید تایرهای غیر خودرویی هم افزایش نداشت
 
طبق آمار، تولید تایر دوچرخه و موتور در مدت مذکور سال جاری نسبت به آمار تولید در مدت مشابه سال 1400، تغییر چندانی نداشته است.
 
در حالیکه در مجموع هفت ماهه سال گذشته 10 هزار و 176 تن (چهار میلیون و 748 هزار و 400 حلقه) تایر دوچرخه و موتور در کشور تولید شد، این عدد در مجموع هفت ماهه امسال به 10 هزار و 251 تن معادل چهار میلیون و 457 هزار و 280 حلقه رسیده است.
 
در نهایت در هفت ماهه سال جاری 5663 تن انواع تیوب تولید شده‌ که معادل هفت میلیون و 538 هزار و 525 حلقه ثبت شده است. این در حالیست که در مدت مشابه سال گذشته 5881 تن معادل هشت میلیون و 345 هزار و 977 حلقه تیوب در کشور به تولید رسیده بود؛ براین اساس تولید تویوب در کشور با افت چهار درصدی وزنی و 10 درصدی تعدادی نسبت به هفت ماهه سال گذشته روبرو شده است.

لینک کوتاه
تولید تایرهای سواری رشد تولید کل تایر کشور

اخبار مرتبط

نظرات شما