آمار عملکردی خودروسازان در شهریور امسال نشان می‌دهد در حالیکه روند تولید خودروها طی ماه‌های اخیر روندی نزولی به خود گرفته بود، ایم روند در شهریور ماه جبران شد و از تولید چند ماهه اخیر فراتر رفت. خودروسازان در مجموع قریب به 88 هزار دستگاه خودرو سواری تولید کرده‌ و برای بالغ بر 99 هزار دستگاه خودرو فاکتور مالی صادر کردند.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، طبق آمار ارائه شده از تولید و فروش ایران‌خودرو و سایپا (و پارس‌خودرو به‌عنوان زیرمجموعه سایپا) در ششمین ماه از سال جاری، در مجموع این دو خودروساز 88 هزار و 556 دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که نسبت به آمار تولید چند ماهه اخیر، روندی صعودی را نشان می‌دهد.
 
در حقیقت بررسی نقطه‌ به‌ نقطه آمار تولید و فروش خودروسازان در هر ماه تا مرداد ماه، نشان می‌داد که خودروسازان در اکثر خودروها با تکمیل ناقصی های گذشته خود (و اکثرا ناقصی‌های سال گذشته)، بیش از آنکه تولید کنند، فروخته‌اند. اما در شهریور ماه این روند نزولی تولید را متوقف کرده و مجدد در مسیر افزایش تولید قرار گرفته‌اند.
 
در شهریور ماه امسال خودروسازان بزرگ داخلی 88 هزار و 556 دستگاه خودرو تولید و 99 هزار و 97 دستگاه خودرو فروخته‌اند.
 
تولید 45 هزار و 379 دستگاه و فروش 50 هزار و 922 دستگاه از محصولات ایران‌خودرو
 
ایران خودرو در شهریور ماه سال جاری در مجموع 45 هزار و 379  دستگاه خودرو (4037 دستگاه بیشتر از مرداد ماه) تولید کرده و در مقابل برای 50 هزار و 922 دستگاه خودرو ( 776دستگاه بیشتر از مرداد ماه) فاکتور تجاری صادر کرده است.
 
به تفکیک طبق آمار، ایران‌خودرو 24 هزار و 994 دستگاه محصولات گروه پژو (1377 دستگاه کمتر از مرداد ماه) و 8355 دستگاه از محصولات خانواده سمند (2055 دستگاه بیشتر از مرداد ماه)   در ششمین ماه از سال 1401 تولید کرده و برای 25 هزار و 989 دستگاه از انواع پژو و 11 هزار و 961 دستگاه محصولات سمند فاکتور فروش صادر کرده است.
 
همچنین ایران‌خودرو به ترتیب 8278 دستگاه دنا، 1242دستگاه رانا و 1243 دستگاه تارا تولید کرده که به ترتیب برای دنا 2867 دستگاه، برای رانا 415 دستگاه و برای تارا 146 دستگاه بیشتر تولید در مرداد ماه است. 
 
ایران‌خودرو در ششمین ماه از سال جاری در مقابل به ترتیب 8569 دستگاه دنا، 1460 دستگاه رانا و 1270 دستگاه تارا فروخته است.
 
این گروه خودروسازی در شهریور ماه امسال همچنین 944 دستگاه خودرو هایما (158 دستگاه کمتر از مرداد ماه)   تولید کرده و 1673 دستگاه هم فاکتور کرده است. ضمن اینکه 323 دستگاه از سایر محصولات این گروه خودروسازی در آمار تولید این ماه ثبت شده اما فروشی نداشته است.
 
تولید 30 هزار و فروش 35 هزار ستگاه از محصولات سایپا
 
دیگر خودروساز بزرگ کشور (سایپا) نیز در ششمین ماه امسال در مجموع 30 هزار و 308 دستگاه خودرو (5193 دستگاه بیشتر از مردادماه) تولید کرده و در مقابل برای 35 هزار و 278 دستگاه خودرو (7783 دستگاه بیشتر از مردادماه) فاکتور فروش صادر کرده است.
 
به تفکیک آمار، گروه خودروسازی سایپا در شهریور ماه امسال 4141 وانت پراید (سایپا 151) تولید کرده که  1200 دستگاه بیش از تولید مرداد است و 5880 دستگاه از این محصول را تجاری‌سازی کرده است. همچنین 3023 دستگاه شاهین (557 دستگاه بیش از مرداد) تولید کرده و 2861 دستگاه از آن فروخته است. 
 
در یک‌ماهه مذکور، سایپا در مجموع 23 هزار و 144 دستگاه از محصولات خانواده X200 (تیبا، ساینا و کوییک) که 3436 دستگاه بیشتر از تولید مرداد ماه این محصولات است، به تولید رساند. این خودروساز 26 هزار و 537 دستگاه از محصولات این خانواده را در این ماه تجاری‌سازی کرده است.
 
تولیدو فروش بالغ بر 12 هزار دستگاه از محصولات پارس‌خودرو
 
همچنین شرکت پارس خودرو به عنوان زیرمجموعه گروه سایپا در ماه شهریور 12 هزار و 869 دستگاه خودرو تولید (2333دستگاه بیشتر از مرداد) و 12 هزار و 888 دستگاه خودرو ( 1222 دستگاه بیشتر از عرضه مردادماه)  فروخته است.
 
از تعداد خودروهای تولیدی پارس‌خودرو در ماه مرداد سال جاری 6997 دستگاه ( 1248 دستگاه بیشتر از آمار تولید آن در مرداد) مربوط به محصولات گروه Q200 بوده و در آمار فروش نیز تعداد 7020 دستگاه از این محصولات دیده می‌شود.
 
همچنین در مدت مذکور 5596 دستگاه کوییک معمولی دنده‌ای (1067 دستگاه بیش از مرداد) و 267 دستگاه کوییک پلاس اتوماتیک (852 دستگاه بیشتز از مرداد ماه) تولید شده که همه آن‌ها فروخته شده است.
 
پارس خودرو در شهریور ماه سال جاری پنج دستگاه برلیانس هم فاکتور کرده است اما در این ماه نیز تولید و فروش کوییک S و ساینا صفر شده است.
 
در گزارش ارائه شده از سوی شرکت پارس‌خودرو، تولید 9 بدنه پراید نیز ثبت شده است که به گفته سایپا (با توجه به ممنوعیت تولید پرایدها از سال 1398) به‌جهت گارانتی و واردانتی خودروهای موجود در بازار تولید می‌شوند اما فروشی نداشته است.

لینک کوتاه
خودروسازان شرکت پارس‌خودرو محصولات ایران‌خودرو

اخبار مرتبط

نظرات شما