به گزارش نسیم اقتصاد، بدهی خارجی، مجموعۀ تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و همچنین تامین مالی پروژه‌ها از طریق فاینانس، پیش‌فروش نفت و اوراق قرضه بین‌المللی را در بر می‌گیرد. بررسی آمارهای بانک مرکزی از سال 1383 تا پایان تیر امسال نشان می‌دهد که بدهی خارجی ایران در فروردین سال 1383 رقم 12 میلیارد و 50 میلیون دلار بوده و در تیر سال 1401 به رقم هفت میلیارد و 173 میلیون دلار رسیده است.
 
گرافیک: پدرام آقایی
 
منبع داده‌ها: بانک مرکزی

لینک کوتاه
میزان بدهی خارجی ایران بانک مرکزی

اخبار مرتبط

نظرات شما