بانک جهانی از افزایش پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری دولت در ایران طی سال 2021 با روی کار آمدن دولت سیزدهم خبر داد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایرنا، بانک جهانی جدیدترین برآورد خود از نمره دولت‌های جهان در شاخص پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری که مربوط به سال 2021 است را منتشر کرده است.

 
شاخص پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری برای بررسی میزان پاسخگو بودن دولت‌های جهان در برابر خواسته‌های مردم و توجه به وظایف و مسئولیت‌هایشان در قبال آنان تعریف شده است و به هر دولتی در این شاخص نمره‌ای از 2.5- تا 2.5+ داده می‌شود که هر چه این نمره بیشتر باشد دلالت بر پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری بیشتر آن دولت دارد.
 
این نهاد بین‌المللی نمره دولت ایران در شاخص پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در سال 2021 را که سال روی کار آمدن دولت سیزدهم است 1.47- اعلام کرده، نمره ایران در این سال نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است. این در حالی است که طی سه سال قبل از آن یعنی در سال‌های 2018 تا 2020 نمره ایران در شاخص پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری دولت به طور متوالی روندی نزولی را طی کرده بود.
 
ایران در شاخص پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری دولت در سال 2017 نمره 1.3- را به دست آورده بود که این رقم در سال 2018 به 1.33- ، در سال 2019 به 1.39- و در سال 2020 به 1.48- کاهش می‌یابد. در سال 2021 این روند نزولی معکوس می‌شود و نمره ایران در این شاخص به 1.47- افزایش پیدا می‌کند.
 
به همین ترتیب در رده‌بندی جهانی دولت‌ها از نظر شاخص پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری نیز جایگاه ایران در سال 2021 بهبود پیدا می‌کند. رتبه جهانی ایران از نظر این شاخص در سال 2020 بالغ بر 8.21 از 100 بوده، اما در سال 2021 رتبه ایران به 9.18 از 100 ارتقا پیدا می‌کند.

لینک کوتاه
دولت ایران رئیسی مسئولیت‌پذیر

اخبار مرتبط