از 7 تا 12 مهر متقاضیان می‌توانند با داشتن امضای الکترونیکی در سامانه ستاد برای مزایده خودروهای خارجی پیشنهاد قیمت دهند.

به گزارش نسیم اقتصاد، ایسنا نوشت: رئیس سازمان فروش اموال تملیکی گفت:امروز (پنجشنبه، هفتم مهر) 1062 دستگاه خودروی خارجی رسوبی که از سال 96 با ظن قاچاق کشف و در انبارهای 9 استان کشور باقی‌مانده بود، به صورت الکترونیکی به مزایده گذاشته شد.
 
از 7 تا 12 مهر علاوه بر بازدید از خودروها به صورت الکترونیکی، متقاضیان می‌توانند با داشتن امضای الکترونیکی در سامانه ستاد پیشنهاد قیمت دهند.
 
16 مهر این مزایده رمزگشایی خواهد شد و برندگان اعلام می‌شوند.

لینک کوتاه
مزایده خودروهای خارجی خرید ماشین خارجی

اخبار مرتبط