بر اساس آمار وزارت صمت از عملکرد پنج ماهه امسال معدنی‌ها، بیشترین رشد تولید محصولات معدنی را زغالسنگ معادل 19.8 درصد داشته و در مقابل چینی بهداشتی با افت تولید بالغ بر 17 درصدی، بیشترین میزان افت تولید محصولات منتخب معدنی را به خود اختصاص داده است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مجموع پنج ماهه سال جاری، کنسانتره زغالسنگ و پس از آن ظروف شیشه‌ای بیشترین افزایش تولید را داشته‌اند. در مدت مذکور سال جاری به ترتیب 817 هزار و 100 تن کنسانتره زغالسنگ و 376 هزار و 200 تن ظروف شیشه‌ای تولید شده که به نسبت 681 هزار و 900 تن کنسانتره زغالسنگ و 327 هزار ظروف شیشه‌ای تولید شده در مجموع پنج ماه نخست سال گذشته به ترتیب 19.8 درصد و 15.1  درصد افزایش تولید داشته‌اند.
 
طی پنج ماهه ابتدایی امسال 11 میلیون و 920 هزار و 500 تن فولاد خام تولید شده که نسبت به 10 میلیون و 844 هزار و 100 تن تولید شده در مدت مشابه سال گذشته 9.9 درصد افزایش یافته است. 
 
پس از آن محصولات فولادی با رشد هشت درصدی از 9 میلیون و 906 هزار تن تولیدی در مجموعه پنج ماهه نخست سال 1400 به  10 میلیون و 702 هزار و 100 تن افزایش یافته است.
 
از ابتدای سال 1401 تا پایان مرداد ماه بالغ 548 هزار تن (548 هزار و 400 تن) شیشه جام در داخل تولید شده که نسبت به 576 هزار و 100 تن تولیدی در پنج ماهه سال گذشته پنج درصد رشد یافته است.
 
تولید آلومینا نیز در مدت مذکور سال جاری 3.4 درصد بیشتر شده و در لیست افزایش تولیدهای معدنی قرار گرفته است. در پنج ماهه امسال 107 هزار و 400 تن آلومینا تولید شده و این در حالیست که میزان تولید آن در مدت مشابه سال گذشته 103 هزار و 800 تن ثبت شده بود.
 
در نهایت کمترین رشد تولید محصولات منتخب معدنی مختص کاشی و سرامیک است که با رشد 2.6 درصدی 196 میلیون و 321 هزار و 100 متر مربع تولید شده است؛ در مدت مشابه سال گذشته 191 میلیون و 300 هزار و 100 متر مربع از این محصول در کشور تولید شده بود.
 
 کاتد مس، سیمان، ظروف چینی و چینی بهداشتی در ریزش تولید ریزش تولید
 
طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید سیمان و کاتد مس در پنج ماهه 1401 نسبت به مدت مشابه سال گذشته هر یک 2.2 درصد کمتر شده است.
 
در حالی که از ابتدای فروردین تا پایان مرداد ماه 1400 به ترتیب 125 هزار و 400 تن کاتد مس و 26 میلیون و 527 هزار و 600 تن سیمان در کشور تولید شد؛ میزان تولید آن‌ها در مدت مشابه سال جاری کاهش یافته است. در پنج ماهه سال جاری 122 هزار و 600 تن کاتد مس و 25 میلیون و 982 هزار و 600 تن سیمان تولید شده است.
 
تولید ظروف چینی نیز در مدت مذکور سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3.6 درصد کمتر شده و به 24 هزار و 300 تن رسیده است. در مجموع پنج ماه ابتدایی سال 1400، میزان تولید این محصول 25 هزار و 200 تن ثبت شده است.
 
طبق این گزارش، بیشترین میزان افت تولید محصولات منتخب معدنی متعلق به چینی بهداشتی است. در این مدت 35 هزار و 900 تن چینی بهداشتی تولید شده در حالیکه در پنج ماهه 1400 قریب به 44 هزار تن (43 هزار و 600 تن) چینی بهداشتی در کشور تولید شد.

لینک کوتاه
رشد تولید زغالسنگ افت تولید چینی بهداشتی