بر اساس بخشنامه گمرک ایران، صادرات تایر آزاد شده است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد که صادرات تایر آزاد شده است.
 
در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه 206/‏97/‏741500 مورخ 21 شهریور 1401 در خصوص ممنوعیت برخی اقلام صادراتی از جمله انواع لاستیک سبک و سنگین به پیوست تصویر نامه شماره 60/‏155798 مورخ 23 شهریور 1401 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت موضوع رفع ممنوعیت صادرات تایر منضم به نامه شماره 60/‏145419 مورخ 3 شهریور 1401 معاون معادن و فرآوری مواد وزارتخامه مزبور نامه شماره 401/‏6008 مورخ 24 مرداد 1401 انجمن صنفی صنعت تایر جهت اقدام وفق مفاد نامه مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات ضوابط جاری ارسال می‌گردد.


 

لینک کوتاه
ابلاغ گمرک صادرات تایر آزاد