وزیر صمت گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده تا 1404 معادل 30 درصد از تولید خودرو باید توسط خودروسازان دیگری غیر از دو شرکت بزرگ خودروسازی انجام شود. از این طریق از تمرکز تولید کاسته می شود.

به گزارش نسیم اقتصاد، سید رضا فاطمی امین در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد تمرکز تولید در دو شرکت خودروسازی، گفت: در حال حاضر تولید خودرو در ایران متمرکز است و 90 درصد تولید خودرو در کشور توسط دو خودروساز بزرگ انجام می‌شود و سایر خودروسازان سهم 10 درصدی دارند.
 
وزیر صمت افزود: طبق برنامه‌های تدوین شده، تا سال 1404 تیراژ تولید باید به 3 میلیون دستگاه برسد و از طرفی با توجه به اینکه تولید منحصر به دو شرکت شده است، تا 1404 معادل 30 درصد تولید خودرو توسط خودروسازان دیگری غیر از این دو شرکت بزرگ انجام خواهد شد.
 
وی گفت: در صورت تحقق این برنامه، از تمرکز تولید نیز کاسته می‌شود و خودروسازان دیگر هم در این عرصه نقش فعال‌تری پیدا می‌کنند.
 
گفتنی است، یکی از برنامه‌های وزارت صمت تولید 3 میلیون دستگاه خودرو تا سال 1404 است؛ آنطور که فاطمی امین از تریبون‌های مختلف اعلام کرده طبق برنامه ریزی های انجام شده، قرار است تا سال 1404، 3 میلیون دستگاه خودرو تولید و از این میزان یک میلیون دستگاه صادر شود.
 
بر این اساس، طبق گفته وزیر صمت که باید 30 درصد از تولید توسط شرکت‌هایی غیر از دو شرکت سایپا و ایران خودرو انجام شود، یعنی از تیراژ سه میلیون دستگاهی خودرو در سال 1404، حدود 900 هزار دستگاه سهم خودروسازانی غیر از این دو شرکت خواهد بود.

لینک کوتاه
تولید خودرو وزیر صمت

اخبار مرتبط

نظرات شما