در دومین روز هفته معاملات بورس بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک پارسیان با افزایش 3.55 درصد اختصاص یافت.

به گزارش نسیم اقتصاد، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک سینا با کاهش 3.55 درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد پست بانک ایران با کاهش 0.75 درصد رسید.
 
بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش 4.61 درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک ایران زمین با کاهش 0.12 درصد رسید.
 
بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک پارسیان با افزایش 3.55 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک خاورمیانه با افزایش 0.05 درصد رسید.
 
بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش 2.43 درصد اختصاص یافت.
 
در روز جاری از میان 16 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد 12 بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد 4 بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

لینک کوتاه
رشد قیمت سهام بانکی پارسیان

اخبار مرتبط

نظرات شما