طبق آمار طی دو ماهه ابتدایی امسال بالغ بر یک میلیون و 700 هزار تن صادرات اقلام فولادی صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته برای مقاطع تخت فولادی و شمش فولاد افزایشی رقم خورده اما در مقاطع طویل و محصولات فولادی، صادرات کاهشی شده است؛ این در حالیست برخلاف آنکه همیشه بیشترین رشد صادرات متعلق به آهن اسفنجی ثبت می‌شده است، میزان صادرات آن در دو ماهه امسال صفر شده است.  

به گزارش نسیم اقتصاد، بر اساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در اختیار ایسنا، قرار گرفت، طی دو ماهه نخست امسال 56 هزار تن مقاطع تخت فولادی صادر شده است که نسبت به 41 هزار تن صادر شده در مدت مشابه سال گذشته 37 درصد افزایش داشته و بیشترین رشد صادرات را به خود اختصاص داده است.
 
پس از آن در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری یک میلیون و 66 هزار تن انواع شمش فولادی (شامل اسلب، بلوم و بیلت) صادر شده است که به نسبت 967 هزار تن صادر شده در مدت مشابه سال 1400، افزایش 10 درصدی داشته و بیشترین میزان صادرات فولادی‌ها به لحاظ وزنی ثبت کرده است. 
 
در مقابل مجموع مقاطع طویل و محصولات فولادی صادر شده در دو ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال 1400 کاهش داشته است. کل مقاطع طویل فولادی صادر شده در دو ماهه امسال به 301 هزار تن رسیده که نسبت به 437 هزار تن صادر شده در مدت مشابه سال گذشته، 31 درصد افت داشته است.
 
همچنین میزان صادرات محصولات فولادی در مدت مذکور سال جاری برابر 357 هزار تن ثبت شده که در مقایسه با 478 هزار تن صادر شده در مدت مشابه سال گذشته 25 درصد کمتر است.
 
در نهایت آهن اسفنجی نیز با افت 100 درصدی صادرات در دو ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در آمار صادرات اقلام فولادی به چشم می‌خورد. در حالیکه طی دو ماهه ابتدایی سال 1400 قریب به 120 هزار تن آهن اسفنجی صادر شد، صادرات آن در دو ماهه امسال به صفر رسید. البته این در حالیست که میزان واردات آن نیز صفر است.

لینک کوتاه
صادرات آهن اسفنجی محصولات فولادی

اخبار مرتبط

نظرات شما