سازمان بورس از صدور مجوز افزایش سرمایه 66 درصدی بورس کالا خبر داد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر با موافقت سازمان بورس با افزایش سرمایه 66 درصدی بورس کالا، سرمایه این رکن بازار سرمایه از 500 میلیارد تومان به 830 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

 
بر اساس مجوز سازمان بورس مبلغ 248 میلیارد و 700 میلیون تومان از این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و مبلغ 81 میلیارد و 300 میلیون تومان آن ازمحل سایر اندوخته‌ها تأمین خواهد شد.
 
موضوع این افزایش سرمایه اجرای مصوبه چهارصد و نهمین صورت جلسه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 24 فروردین 195 درخصوص تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس‌ها و عدم خروج نقدینگی از شرکت در اثر تقسیم سود و استفاده از نقدینگی مزبور برای احداث ساختمان ذکر شده است.
 
 
 

لینک کوتاه
افزایش سرمایه بورس کالا احداث ساختمان جدید