در زمستان سال قبل، تولید کنندگان بابت ارائه محصول و خدماتشان به طور میانگین 42 درصد افزایش قیمت داده‌اند.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، مرکز آمار ایران گزارشی از وضعیت تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور در زمستان 1400 منتشر کرده که بر اساس آن تورم نقطه به نقطه تولید کننده (تغییر شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل) در زمستان 1400 به 42 درصد رسیده که در مقایسه با فصل قبل 6.6 واحد درصد کاهش داشته است. 

 
بر این اساس، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل زمستان سال قبل نسبت به فصل زمستان سال 1399، حدود 42 درصد افزایش داشته است. 
 
در میان بخش­ های مختلف تولیدی کمترین نرخ تورم مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق با 10.6 درصد و بیشترین  مربوط به بخش معدن 64.5 درصد است.
 
صنعت در صدر تورم فصلی
 
اما تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل زمستان 1400 به 4.9 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصـل قبل 5.1 واحد درصـد کاهش داشته است. 
 
در این فصل کم­ترین تورم فصلی تولیدکننده مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق با 2.1 درصد و بیش­ترین مربـوط به بخش صنعت با 7.8درصد بوده است.
 
وضعیت تورم سالانه تولیدکننده
 

همچنین تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل زمستان 1400 نسبت به دوره مشابه در سال قبلش به 54.3 درصد رسید که نسبت به فصل قبل 6.6 واحد درصد کاهش داشته است. 
 
در فصل مورد بررسی، در میان بخش­‌های اصلی تولیدی در کشـور، کم­ترین تورم سالانه مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق 19.4 درصد و بیش­ترین آن مربوط به بخش معـدن با 92.9 درصد است.

لینک کوتاه
تولید گران کم­ترین تورم سالانه

اخبار مرتبط

نظرات شما