در بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، مدیران ارشد و قدیمی صنعت پتروشیمی به غرفه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس آمدند.

به گزارش نسیم اقتصاد، محمدرضا نعمت زاده که در دولت‌های هفتم و هشتم؛ معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بود، عباس شعری مقدم که در دولت یازدهم معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران شد و عادل نژادسلیم که در دولت نهم معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بود و از سال 1392 تا 1396 مدیرعاملی هلدینگ خلیج فارس را بر عهده داشت، در کنار دکتر علی عسکری مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس این قاب ماندگار را ثبت کردند.

لینک کوتاه
قاب ماندگار چهره‌های پتروشیمی غرفه صنایع پتروشیمی خلیج فارس