یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه روی شرکت های شاخص ساز در بورس کنترل انجام می شود گفت: دلیل این موضوع جلوگیری از وقایعی است که سالیان گذشته اتفاق افتاده بود اما این عملیات خوب نیست.

 به گزارش نسیم اقتصاد، فردین آقابزرگی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه بر خلاف انتظار و رویه ای که در 14 ماه قبل وجود داشت، شکل بازار سرمایه به طور کامل دگرگون شده است، توضیح داد: در هفته های قبل، خروج پول حقیقی کاهش و  معاملات خرد افزایش پیدا کرده است. همچنین تعداد شرکت هایی که با رنج و درصدهای مثبت معامله می شوند به طور کاملا قابل توجهی افزایش پیدا کرده. درواقع فرایند ورود و علاقه مندی به سرمایه گذاری در بازار سرمایه کاملا مشهود است اما متاسفانه روی شرکت های شاخص ساز در بورس کنترل انجام می شود. به همین دلیل مثلا در یک روز معاملاتی شاخص هم وزن بیش از یک درصد رشد کرد اما شاخص کل کمتر از یک دهم درصد.
 
وی با تاکید بر اینکه بورس به نوعی مدیریت و کنترل می شود، توضیح داد: دلیل این موضوع جلوگیری از وقایعی است که سالیان گذشته اتفاق افتاده بود اما این عملیات خوب نیست زیرا شکل واقعی بازار از دست می رود. درحال حاضر به دلیل اثار تورمی و افزایش سود عملیات شرکت ها ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات، شاخص کل باید حداقل 40 تا 50 درصد بازدهی برای سال 1401 داشته باشد و بنابراین شاخص دو میلیون واحدی عدد عجیبی نیست.
 
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت بازدهی نمادهای بازار سرمایه در 14 ماهه منتهی به بهمن 1400 گفت: در بازه زمانی 15 اذرماه سال 1399 تا بهمن ماه سال 1400، بازدهی منفی 143 نماد کمتر از 20 درصد، 181 نماد بین 20 تا 40 درصد، 88 نماد بین 40 تا 50 درصد، 72 نماد بین 50 تا 60 درصد و 50 نماد بیش از 60 درصد بوده است. همچنین در این بازه زمانی بازدهی مثبت 52 نماد بیش از 50 درصد، بازدهی 62 نماد بین 20 تا 50 درصد، بازدهی 82 نماد کمتر از 20 درصد بوده است. بازدهی شاخل کل در این مدت زمان منفی 9 و بازدهی شاخص هم وزن نیز منفی 16.2 درصد بوده است.
 
آقابزرگی درمورد بازدهی سه ماهه نمادهای بازار سرمایه تا اردیبهشت سال 1401 نیز توضیح داد: بازدهی منفی 76 نماد کمتر از 20 درصد، 21 نماد بین 20 تا 40 درصد، هفت نماد بین 40 تا 50 درصد و چهار نماد بیش از 60 درصد بوده است. در مقابل بازدهی مثبت 137 نماد بیش از 50 درصد، 253 نماد بین 20 تا 40 درصد و 188 نماد کمتر از 20 درصد بوده است. بازدهی شاخص کل در این مدت 18.5 و شاخص هم وزن نیز 26.7 درصد بوده است.

لینک کوتاه
کنترل شاخص بورس

اخبار مرتبط

نظرات شما