نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور می گوید هنوز نرخ فروش گندم به صنف و صنعت نهایی نشده و احتمالا روز دوشنبه برای آن تصمیم گیری خواهد شد.

به گزارش نسیم اقتصاد، علیقلی ایمانی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که آیا نرخ گندمی که قرار است به صنف و صنعت فروخته شود افزایش یافته است یا خیر؟ گفت: هنوز نرخ فروش گندم به صنف و صنعت نهایی نشده و قرار است روز دوشنبه در جلسه شورای قیمت‌گذاری در مورد آن تصمیم گرفته شود.
 
وی ادامه داد: تصمیم شورا بر این بوده که صنف و صنعت با قیمت تمام شده گندم را خریداری کنند. یعنی یا خودشان مستقیما با کشاورزان قراردادی منعقد و گندم مورد نیازشان را تامین کنند یا اگر قرار است از دولت خریداری کنند با قیمت خرید تضمینی بعلاوه هزینه‌های تبعی قیمت نهایی محاسبه و تحویل آنها داده شود.
 
نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور اضافه کرد: قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید کیلویی 10 هزار و 500 تومان است که 1000 تومان هم به عنوان جایزه در نظر گرفته شده است.
 
وی در ادامه تصریح کرد: با شروع سال زراعی از کارخانجات درخواست کردیم که به کشت قراردادی ورود و با کشاورزان به اندازه نیاز برای خرید گندم قرارداد ببندند. ولی این اتفاق نیفتاد. لازم به ذکر است که خرید گندم از کشاورزان، حمل و نگهداری آنها برای دولت هزینه دارد که بایستی با احتساب این هزینه‌ها فروخته شود.

لینک کوتاه
قیمت جدید گندم صنف و صنعت

اخبار مرتبط