در حالی که افزایش معاملات خرد و روند صعودی شاخص های بازار سرمایه نشانه های بازگشت اعتماد به این بازار را پررنگ کرده بود، یک بخشنامه ترمز صعود بورس را کشید و باعث شد بورس در یک روز بیش از 33 هزار واحد کاهش یابد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، بازار سرمایه سال را سبزپوش آغاز کرد و ادامه روند این سبزپوشی درکنار افزایش حجم معاملات خرد باعث شد تا شاخص کل بورس حتی از یک میلیون و 470 هزار واحد نیز فراتر رود. در هفته جاری نیز این روند ادامه داشت تا اینکه در روز سه شنبه، عوارض صادراتی بر محصولات معدنی باعث شد ترمز این صعود کشیده شده و شاخص کل بیش از 33 هزار واحد کاهش یابد. البته روند کاهشی ادامه دار نبود و بورس دوباره در روز چهارشنبه سبزپوش شد. هرچند مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در اعتراض به بخشنامه مذکور خطاب به وزیر صمت نامه ای نوشت اما هنوز تکلیف این بخشنامه مشخص نیست و ابهاماتی دارد.
 
در هر حال بررسی آمار بازار سهام در هفته جاری حاکی از آن است که ارزش کل معاملات با کاهشی 7.28 درصدی از 298 هزار و 733 میلیارد ریال در هفته گذشته به 276 هزار و 971 میلیارد ریال در هفته جاری رسید. این درحالی است که حجم کل معاملات رشدی 4.12 درصدی را تجربه کرد و از 51 هزار و 422 میلیون سهم در هفته گذشته تا 53 میلیون و 540 سهم در هفته جاری صعود کرد.
 
پیشتازی بازار اول سهام
 
از میان بازارها فقط ارزش معاملات در بازار اول سهام صعودی بود و توانست با 8.83 درصد افزایش از 110 هزار و 812 میلیارد ریال در هفته قبل به 120 هزار و 592 میلیارد ریال در هفته جاری برسد. این درحالی است که ارزش معاملات در بازار دوم سهام با کاهشی 10.30 درصدی، از 101 هزار و 865 میلیارد ریال تا 91 هزار و 285 میلیارد ریال در هفته جاری کاهش یافت.
 
ارزش معاملات در بازار بدهی با 70.68 درصد کاهش از 14 هزار و 475 میلیارد ریال تا 4245 میلیارد ریال کاهش یافت. این روند در بازار مشتقه نیز نزولی بود و ارزش معاملات در این بازار با 5.43 درصد کاهش، از 550 میلیارد ریال تا 520 میلیارد ریال کاهش یافت. ارزش معاملات در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله هم با کاهشی 15.07 درصدی از 71 هزار و 31 میلیارد ریال در هفته گذشته به 60 هزار و 329 میلیارد ریال در هفته جاری رسید.
 
شاخص کل نزولی شد، شاخص هم وزن صعودی
 
شاخص کل بورس در هفته جاری با 0.66 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته، از یک میلیون و 463 هزار واحد در هفته قبل به یک میلیون و 454 هزار واحد در هفته جاری رسید. این درحالی است که شاخص کل با معیار هم وزن توانست روند صعودی خود را حفظ کند و با 1.49 درصد افزایش، از 377 هزار و 348 واحد در هفته قبل به 382 هزار و 970 واحد در هفته جاری برسد.

لینک کوتاه
بورس شاخص کل بازار سرمایه

اخبار مرتبط

نظرات شما