جمیلی، رییس خانه اقتصاد ایران درباره خودروسازی کشور گفت: بحث خودروسازی بحث بسیار درد آوری است. بیش از 50 سال از خودروسازی حمایت می کنیم. اگر با سایر کشورها مقایسه کنیم ما فقط توانستیم قیمت ها را بالا و کیفیت را پایین بیاوریم.

به گزارش نسیم اقتصاد، وی گفت: علیرغم همه حمایت هایی که از طریق دولت های مختلف و مجموعه نظام انجام گرفته است اما ارزش واقعی خودروی ما هیچ رقابتی نیست . باید یک تجدید نظر اساسی در  ارتباط با تولید خودرو شود.
رییس خانه اقتصاد ایران گفت: یکی از راهها این است که با کشوری دیگر مشارکت داشته باشیم. حتی اگر با چینی ها هم مشارکت کنیم وضع خودرو بهتر از وضعیت کنونی است.
جمیلی گفت: دوم اینکه اصراری بر تولید خودروی بی کیفیت و گران نداشته باشیم. به سمت و سویی برویم که هم از نظر قیمت  و هم از نظر کیفیت با سایر کشور ها قابل رقابت باشد، که اگر این تصمیم ما قطعی شد هم در نوع خودرو و هم در کیفیت آن تا می توانیم جهش خوبی داشته باشیم.
 
تولید خودرو به همین منوال بی حاصل است
 
رییس خانه اقتصاد ایران گفت: اگر اصرار به تولید خودرو به همین روال داشته باشیم قطعاً بی حاصل خواهد بود و باز شاهد این خواهیم بود که در یک تصادف  50 خودرو به صورت زنجیره‌ای به هم می خورد و متاسفانه ایربک هیچکدام از آنها باز نمی شود و باعث مصدومیت و مرگ و میر تعداد زیادی از هموطنان شویم.
وی گفت: ما باید خودمان را یک روز از این بحران نجات دهیم و یک تصمیمی بگیریم بر تولید خودروهای با کیفیت و از نظر قیمت رقابتی باشد که اگر به این تصمیم رسیدیم قطعا موفق خواهیم شد.

لینک کوتاه
خودروسازی بحث دردآوری