بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی سقف مبلغ دستور پرداخت پایا را به 100 میلیون و کف مبلغ دستور پرداخت ساتنا را به 50 میلیون تومان افزایش داد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای اجرای دقیق‌تر رسالت سامانه ساتنا در انتقال وجوه کلان و همچنین مدیریت حجم دستورپرداخت‌های سامانه یاد شده، از روز شنبه  25 دی ماه 1400 تغییراتی به شرح زیر در سامانه‌های ساتنا و پایا اعمال خواهد شد:
 
• کف مبلغ دستورپرداخت‌های بین مشتری (C2C) ساتنا، از 150 میلیون ریال به 500 میلیون ریال، افزایش خواهد یافت.
• سقف مبلغ دستورپرداخت‌های پایا، از 500 میلیون ریال به 1 میلیارد ریال به ازای هر دستورپرداخت، افزایش خواهد یافت.
• درخصوص چرخه‌های تسویه پایا در روزهای عادی (غیرتعطیل رسمی)، چرخه جدیدی در ساعت 17:45 جهت تسویه دستورپرداخت های غیرشاپرکی افزوده خواهد شد.
 
ذکر این نکته ضروری است که دستورپرداخت‌های ساتنا و پایا با مبداء و مقصد بانک مرکزی و همچنین دستورپرداخت‌های مربوط به تسویه وجوه پرداخت یاران، از شمول محدودیت‌های مبلغی ذکر شده مستثنی هستند. بدیهی است در صورت عدم رعایت کنترل‌های برشمرده، وجه التزام سامانه‌های ساتنا و پایا اعمال خواهد شد.
 
در پایان تأکید می شود، ضمن اطلاع رسانی مناسب به مشتریان محترم شبکه بانکی، تغییرات لازم در سامانه‌های آن بانک انجام شود.