شاخص بورس که در روز دوشنبه هفته جاری توانسته بود دوباره تا کانال یک میلیون و 400 هزار واحد صعود کند، نتوانست این کانال را حفظ کرده و دوباره به کانال یک میلیون و 300 هزار واحد عقب‌گرد کرد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، بررسی معاملات بازار بورس در هفته‌ای که گذشت نشان می‌دهد که ارزش کل معاملات این بازار با 18.03 درصد کاهش از 283 هزار و 95 میلیارد ریال در هفته گذشته به 232 هزار و 52 میلیارد ریال در هفته جاری رسیده است.

 
حجم کل معاملات این بازار نیز با 8.20 درصد کاهش از 29 هزار و 565 میلیون سهم در هفته گذشته به 27 هزار و 142 میلیون سهم در هفته جاری رسید.
 
وضعیت معاملات به تفکیک بازارها
 
ارزش معاملات در بازار اول سهام با 1.74 درصد کاهش از 106هزار و 269 میلیارد ریال در هفته گذشته به 104 هزار و 420 میلیارد ریال در هفته جاری رسیده است. این در حالی است که ارزش معاملات در بازار دوم سهام روندی صعودی داشت و با 4.03درصد افزایش از 65 هزار و 924 میلیارد ریال در هفته گذشته تا 68 هزار و 584 میلیارد ریال در هفته جاری صعود کرد.
 
روند ارزش معاملات در بازار بدهی منفی بود و با 68.86 درصد کاهش از 30 هزار و 416 میلیارد ریال درهفته گذشته به رقم 9 هزار و 470 میلیارد ریال در هفته جاری رسید.
 
این در حالی است که ارزش معاملات در بازار مشتقه توانست با 100.85 درصد افزایش از 156 میلیارد ریال به 313 میلیارد ریال برسد.
 
بر این اساس ارزش معاملات در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با 38.67 درصد کاهش از 80 هزار و 330 میلیارد ریال در هفته گذشته به 49 هزار و 265 میلیارد ریال در هفته جاری رسید.
 
هفته نزولی شاخص‌ها
 
شاخص کل بورس در هفته‌ای که گذشت روندی نزولی داشت به طوری که با 1.18 درصد کاهش از یک میلیون و 410 هزار واحد در هفته گذشته به 1 میلیون و 394 هزار واحد در هفته جاری رسید. شاخص کل با معیار هم وزن هم با 0.85 صدم درصد کاهش از 386 هزار و 765 واحد در هفته گذشته تا رقم 383 هزار و 470 واحد در هفته جاری کاهش یافت.

لینک کوتاه
تیر بورس سنگ

اخبار مرتبط

چه بر بورس گذشت؟

چه بر بورس گذشت؟

بازار بورس در هفته جاری هم همانند هفته های گذشته روندی پر نوسانی را پشت سرگذشت در حالی... 14 آبان 1400

نظرات شما