شرکت مبین انرژی خلیج فارس در حاشیه اولین نمایشگاه توانمندسازی حمایت از کسب و کارهای منطقه عسلویه، ده تفاهم‌نامه همکاری با شرکت‌های مختلف امضا کرد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از روابط عمومی شرکت مبین انرژی خلیج فارس، این تفاهم‌نامه‌ها در دو روز نخست برگزاری نمایشگاه توانمندسازی و حمایت از شرکت‌های منطقه عسلویه در تأمین نیازهای عمومی و تخصصی شرکت‌های پتروشیمی، به‌منظور استفاده از توانمندی و ظرفیت شرکت‌های صنعتی و همچنین موسسات مختلف فرهنگی با هدف کمک به رشد و توسعه صنایع محلی امضا شد.
مهدی فرزانه، مدیرعامل شرکت مبین انرژی در مراسم امضای این تفاهم‌نامه ها با اشاره به ظرفیت‌های مناسب منطقه و ضرورت استفاده بهینه از آن، گفت: برپایی این قبیل نمایشگاه‌ها یکی از بهترین کارهایی است که بمنظور ایجاد اشتغال پایدار در منطقه صورت پذیرفته است.
وی ادامه داد: با اقدامات مناسبی که گروه خلیج فارس به انجام رساند، از یک سو نیازمندی‌های شرکت‌های زیر مجموعه در عسلویه احصاء شده و از سوی دیگر توانمندی موجود در محیط پیرامونی تاسیسات، بررسی شده است و لذا ارتباط این دو با هم، نوید توسعه صنایع متوسط و کوچک منطقه را در پی دارد.
در این نمایشگاه که به مدت سه روز به همت گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در منطقه ویژه اقتصادی پارس برگزار شد بیش از 250 شرکت محلی و دانش‌بنیان ، محصولات و توانمندی‌های خود در عرصه‌های مختلف را به نمایش گذاشتند.

 

لینک کوتاه
شرکت مبین انرژی خلیج فارس ۱۰ تفاهم‌نامه همکاری صنعتگران و هنرمندان