بازار بورس در هفته جاری هم همانند هفته های گذشته روندی پر نوسانی را پشت سرگذشت در حالی که در روزهای ابتدایی هفته سقوط های چشم گیری را تجربه کرد و درنهایت در حالی به کار خود در هفته جاری پایان داد که توانست دوباره روند صعودی خود را از سر بگیرد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از نبض نفت- بررسی معاملات بازار بورس در هفته ای که گذشت حاکی از آن است که ارزش کل معاملات این بازار با 4.55 درصد افزایش از 186 هزار و 923 میلیارد ریال در هفته گذشته به 195 هزار و 427 میلیارد ریال در هفته جاری رسید. حجم کل معاملات این بازار نیز رشدی 13.20 درصدی را تجربه کرد و از 22 هزار و 495 میلیون سهم در هفته گذشته به 25 هزار و 464 میلیون سهم در هفته جاری رسید.

 
بازار بدهی عقب نشست
 
در حالی که ارزش معاملات و همچنین حجم معاملات در بازار اول سهام، بازار دوم سهام، بازار مشتقه، و صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله تقریبا روندی صعودی داشت بازار بدهی بر خلاف هفته گذشته در هفته جاری روندی نزولی داشت. به طوری که ارزش معاملات در بازار اول سهام 6.89 درصد کاهش یافت و به 72 هزار و 697 میلیارد ریال رسید. این در حالی است که حجم معاملات این بازار با 7.89 درصد افزایش تا رقم 10054 میلیون سهم افزایش یافت.
 
ارزش معاملات در بازار دوم سهام با رشدی 29.12 درصدی به 63 هزار و 853 میلیارد ریال و حجم معاملات در این بازار نیز با رشدی 33.82 درصدی به 12 هزار و 629 میلیون سهم رسیدند. این در حالی است که ارزش معاملات در بازار بدهی 15.60 درصد کاهش یافت. و به 5 هزار و 957 میلیارد ریال رسید.
 
همچنین حجم معاملات این بازار با کاهشی 17.55 درصدی رقم 6.19 میلیون برگه را ثبت کرد. ارزش معاملات و حجم معاملات در بازار مشتقه به ترتیب با 27.34 و 136.50 درصد رشد به 160 میلیارد ریال و 2.18 میلیون قرارداد رسیدند.
 
صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله هم در ارزش معاملات رشد 1.5 صدم درصدی را تجربه کرد و به 52 هزار و 760 میلیارد ریال رسید. حجم معاملات صندوق‌ها 25.66 درصد کاهش یافت و رقم 2 هزار و 773 میلیون یونیت را ثبت کرد.
 
شاص کل صعودی شد، شاخص هم وزن نزولی ماند
 
شاخص کل بورس در این هفته توانست 0.32 درصد افزایش یابد و از 1 میلیون و 393 هزار واحد در هفته گذشته به یک میلیون و 398 هزار واحد در هفته جاری رسید. این در حالی است که شاخص کل با معیار هم وزن باز هم نزولی ماند و با 0.56 درصد کاهش از 376 هزار و 470 واحد در هفته گذشته به 374 هزار و 350 واحد در هفته جاری رسید.

لینک کوتاه
بورس شاخص کاهش

اخبار مرتبط

نظرات شما