تیم کشتی پهلوانی استان تهران فاتح عنوان قهرمانی کشتی پهلوانی کشور شد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایلنا، تیم کشتی پهلوانی استان تهران با اقتدار و سرفرازی فاتح عنوان قهرمانی کشتی پهلوانی کشور شد.
 
امیر عرب رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان تهران پس پیروزی در انتخابات ریاست هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان تهران طی سخنانی در جمع ورزشکاران قول داد ورزش پایتخت را به جایگاه واقعیش باز خواهد گرداند، *پس از گذشت حدود بیست سال تیم کشتی پهلوانی تهران در بین 250 کشتی گیر از سراسر کشور ایران اسلامی عنوان نخست این مسابقات را بخود اختصاص داد و قهرمان کشور شد*

لینک کوتاه
رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه ای ورزش پایتخت واقعیش