سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه تعرفه برق مشترکانی با مصرف زیر 100 کیلووات ساعت رایگان محاسبه می‌شود، گفت: بر این اساس، هزینه برق مصرفی حدود 10 میلیون مشترک رایگان شده است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از پایگاه خبری شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران، «مصطفی رجبی مشهدی» افزود: مشترکانی که زیر 300 کیلووات ساعت مصرف داشته باشند، در گروه خوش مصرف‌ها قرار می‌گیرند که حدود 86 درصد از مشترکان در این بخش قرار دارند؛  هزینه برق ماهانه این مشترکان حدود 15 هزار تومان است.
 
وی ادامه داد: تعرفه برق مشترکانی که تا سطح 300 کیلووات ساعت مصرف کنند، تنها هفت درصد در سال اضافه می‌شود اما کسانی که بیش از این میزان مصرف داشته باشند، 16 درصد دیگر نیز به تعرفه برق آنها اضافه می‌شود.
 
سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: از میان همه مشترکان کشور، 14 درصد جزو پرمصرف‌هایی هستند که دو برابر الگو برق مصرف می‌کنند اما از این میان تنها 2 درصد در گروهی قرار می‌گیرند که بیش از 2 برابر الگو برق مصرف و قبض‌هایی با ارقام بالا را دریافت می‌کنند.
 
رجبی مشهدی گفت: براساس قانون، هزینه برق مصرفی مشترکان تا دو برابر الگو با تعرفه عادی محاسبه می‌شود اما مازاد برآن با میانگین قیمت تمام‌شده انرژی‌های تجدیدپذیر محاسبه می‌شود.
 
وی ادامه داد: به طور مثال اگر مشترکی 700 کیلووات ساعت مصرف داشته باشد، تا سقف 600 کیلووات ساعت آن با تعرفه عادی محاسبه و 100 کیلووات ساعت آن با میانگین قیمت تمام شده انرژی تجدیدپذیر محاسبه می‌شود.
 
سخنگوی صنعت برق افزود: مشترکان پرمصرف می‌توانند برای‌تامین برق مورد نیاز خود اقدام به احداث مولدهای خورشیدی کوچک کنند یا آنکه هزینه برق مصرفی خود را براساس میانگین قیمت تمام شده انرژی‌های تجدیدپذیر بپردازند.
 
رجبی مشهدی گفت: برای هر منطقه الگویی تعریف می‌شود که براین اساس5 منطقه شامل یک منطقه عادی و 4 منطقه گرمسیر وجود دارد.
 
وی افزود: بیش از 80 درصد مناطق کشور در گروه مناطق عادی قرار می‌گیرند و شهرهایی مانند تهران، تبریز، مشهد در این گروه قرار دارند که الگوی مصرف برق در این مناطق 300 کیلووات ساعت است و کسانی که بیش از این میزان برق مصرف کنند، در زمره مشترکان پرمصرف قرار می‌گیرند.
 
 36 میلیون مشترک برق در کشور وجود دارد که از این میان نزدیک به 30 میلیون مشترک خانگی هستند.

لینک کوتاه
برق ۱۰ میلیون نفر رایگان شد