رئیس شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس از کمک 42 میلیارد و 500 میلیون ریالی پتروشیمی‌های این منطقه به مراکز درمانی و شبکه بهداشت درمان کنگان، دیر و عسلویه در دو هفته اخیر خبر داد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از روابط عمومی شورای راهبردی، مسعود حسنی گفت: در ادامه فعالیت‌های این شورا در کمک به ارگان‌های درمانی شهرستان‌های جنوبی، چندین دستگاه تجهیزات سرمایشی، کامپیوتر، ماسک و سایر تجهیزات به شبکه بهداشت عسلویه به ارزش دو میلیارد و 500 میلیون ریال اهدا شد.

همچنین شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس در هفته گذشته نیز دو دستگاه تجهیزات بیمارستانی به مراکز درمانی شهرستان کنگان و دیر به مبلغ حدودی چهل میلیارد ریال اهدا کرده بود.

لینک کوتاه
پتروشیمی‌ها منطقه پارس مراکز درمانی شبکه بهداشت و درمان منطقه

اخبار مرتبط