آمریکا با وجود جمعیت بالا، پنجمین سرانه تولید ناخالص داخلی بالا در جهان را دارد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ویژوال کپیتالیست، با وجود توسعه اقتصادی سال های اخیر، کشورهای بلوک غرب کماکان بالاترین سرانه تولید ناخالص داخلی را در جهان دارند. لازم به ذکر است که سرانه تولید ناخالص داخلی از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت به دست می آید و داده های فوق با استفاده از آمارهای منتشره تا پایان سال 2020 تهیه شده است:
 
1- لوکزامبورگ
 
سرانه تولید ناخالص داخلی ثبت شده تا پایان سال قبل: 109 هزار و 602 دلار
 
2- سوییس
 
سرانه تولید ناخالص داخلی ثبت شده تا پایان سال قبل: 81 هزار و 867 دلار
 
3- ایرلند
 
سرانه تولید ناخالص داخلی ثبت شده تا پایان سال قبل: 79 هزار و 668 دلار
 
4- نروژ
 
سرانه تولید ناخالص داخلی ثبت شده تا پایان سال قبل: 67 هزار و 988 دلار
 
5- آمریکا
 
سرانه تولید ناخالص داخلی ثبت شده تا پایان سال قبل: 63 هزار و 51 دلار
 
6- سنگاپور
 
سرانه تولید ناخالص داخلی ثبت شده تا پایان سال قبل: 58 هزار و 483 دلار
 
7- دانمارک
 
سرانه تولید ناخالص داخلی ثبت شده تا پایان سال قبل: 58 هزار و 438 دلار
 
8- ایسلند
 
سرانه تولید ناخالص داخلی ثبت شده تا پایان سال قبل: 57 هزار و 189 دلار
 
9- قطر
 
سرانه تولید ناخالص داخلی ثبت شده تا پایان سال قبل: 52 هزار و 751 دلار
 
10- استرالیا
 
سرانه تولید ناخالص داخلی ثبت شده تا پایان سال قبل: 51 هزار و 885 دلار
 
11- هلند
 
سرانه تولید ناخالص داخلی ثبت شده تا پایان سال قبل: 51 هزار و 289 دلار
 
12- سوید
 
سرانه تولید ناخالص داخلی ثبت شده تا پایان سال قبل: 50 هزار و 339 دلار
 
13- اتریش
 
سرانه تولید ناخالص داخلی ثبت شده تا پایان سال قبل: 48 هزار و 634 دلار
 
14- فنلاند
 
سرانه تولید ناخالص داخلی ثبت شده تا پایان سال قبل: 48 هزار و 461 دلار
 
15- آلمان
 
سرانه تولید ناخالص داخلی ثبت شده تا پایان سال قبل: 45 هزار و 466 دلار

لینک کوتاه
کشورها بالاترین سرانه تولید ناخالص داخلی

اخبار مرتبط