بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 101 قرار گرفته و وضعیت هوای تهران ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام شده است.

به گزارش نسیم اقتصاد، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 101 قرار گرفته و وضعیت هوای تهران ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام شده است.

همچنین طی 24 ساعت گذشته شاخص کیفیت هوا بر روی عدد 77 قرار داشت و کیفیت هوا در وضعیت قابل قبول بود.

تهران از ابتدای سال 5 روز هوای پاک، 87 روز هوای قابل قبول و 19 روز هوای آلوده و یک روز هوای ناسالم داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش 8 روز هوای پاک، 83 روز هوای قابل قبول و 20 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و یک روز ناسالم برای همه افراد داشته است.

لینک کوتاه
هوای تهران وضعیت نارنجی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران

اخبار مرتبط

هوای تهران آلوده شد

هوای تهران آلوده شد

شاخص کیفیت هوای تهران در حال حاضر بر روی عدد 104 قرار گرفته و هوا برای گروه های حساس جامعه... 16 خرداد 1403

هوای تهران پاک شد

هوای تهران پاک شد

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت در شرایط پاک است. 9 اسفند 1402

نظرات شما