بر این اساس قیمت پژوپارس LX صفر، در بازار به 855 میلیون تومان رسیده است.

به گزارش نسیم اقتصاد، آخرین قیمت انواع خودرو پژوپارس برای امروز 19 تیر 1403 به شرح زیر است.

همچنین پژو پارس XU7P سال ،به 650 میلیون تومان رسید. بررسی قیمت روز و جدید انواع خودرو پژو پارس در تاریخ 19 تیر برای مشاهده قیمت کارخانه ماشین پژو پارس وارد سایت اقتصادآنلاین شوید.

همچنین پژو پارس ELX-TU5 در بازار به 800 میلیون تومان رسیده است.


بر اساس این گزارش، همچنین پژو پارس LX مدل 1400 در بازار به 775 میلیون تومان رسید.

قیمت کارخانه پژو پارس
قیمت کارخانه خودروهای پژوپارس نیز از 275 میلیون 333 میلیون تومان متغیر است.

قیمت این پژو پارس XU7P سال سفارشی در نمایندگی 309 میلیون تومان است.

قیمت پژو پارس LX مدل 1402 در نمایندگی هم 333 میلیون تومان است.

همچنین قیمت پژو پارس XU7P سال در نمایندگی 294 میلیون تومان است.

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای پژو پارس به دست خواهید آورد.

قیمت انواع خودرو پژو پارس
برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
پژوپارس LX 1402 صفر 855٬000٬000
پژو پارس XU7P سال 1402 صفر 650٬000٬000
پژو پارس XU7P سال سفارشی 1402 صفر(کارخانه) 309,545,000
پژو پارس LX 1402 صفر(کارخانه) 333,897,000
پژو پارس XU7P سال 1402 صفر (کارخانه) 294,133,000
پژو پارس ELX-XU7P 1402 صفر (کارخانه) 275,201,000
پژو پارس ELX-TU5 1401 صفر 800٬000٬000
پژو پارس ELX-XU7P 1401 صفر 690٬000٬000
پژو پارس XU7 1401 صفر 620٬000٬000
پژو پارس XU7P سال 1401 صفر 640٬000٬000
پژو پارس XU7P 1401 صفر 615٬000٬000
پژو پارس LX 1401 صفر 790٬000٬000
پژو پارس XU7 1400 صفر 600٬000٬000
پژو پارس LX 1400 صفر 775٬000٬000

لینک کوتاه
قیمت جدید پژو پارس قیمت کارخانه ماشین پژو پارس