تفاهم‌نامه همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت تعاون، کار و رفاه‌ اجتماعی به‌منظور تشکیل تعاونی‌های مسکن جهش امضا شد.

به گزارش نسیم اقتصاد به‌ نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مرتضی شاهمیرزایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، و حامد ویس‌کرمی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز (دوشنبه، 21 خرداد) در قالب طرح تشکیل تعاونی‌های مسکن جهش با هدف تأمین نیاز مسکن کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.
 
براساس این گزارش، تشکیل تعاونی‌های‌ مسکن جهش یکی از اقدام‌های مؤثر دولت مردمی سیزدهم است که براساس این راهبرد، حدود 400 هزار واحد ساختمانی در کشور با اولویت خانه‌دارشدن جامعه کارگری، کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران در حال اجراست.

لینک کوتاه
شرکت ملی صنایع پتروشیمی وزارت تعاون، کار و رفاه‌ اجتماعی