رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که در سال 1402 نرخ رشد نقدینگی به 24.3 درصد کاهش یافت.

به گزارش نسیم اقتصاد، محمدرضا فرزین در جلسه امروز هیات دولت، گزارشی از کنترل بسیار مطلوب رشد نقدینگی در دولت مردمی ارائه کرد و گفت: در سال 1402 نرخ رشد نقدینگی ما به 24.3 درصد کاهش یافت که این عدد پایین‌ترین میزان رشد نقدینگی در چند سال اخیر است و از سوی دیگر طی 20 سال گذشته تعداد بسیار کمی از سال‌ها، نرخ رشد نقدینگی زیر 25 درصد بوده و از این جهت اتفاق بسیار خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

وی در ادامه افزود: همچنین در سال 1401 نرخ رشد پول 65.2 درصد بود که خوشبختانه در سال 1402 این رقم به 17.8 درصد رسید که کاهش شدید رشد پول در کشور ناشی از کنترل انتظارات تورمی را نشان می‌دهد.

لینک کوتاه
فرزین کنترل رشد نقدینگی رئیس کل بانک مرکزی