با توجه به آخرین داده‌های بانک جهانی، ترکیه تا سال 2022 به مدت 10 سال در صدر کشورهای صادرکننده آرد گندم بوده است.

به گزارش نسیم اقتصاد، تولید جهانی گندم در فصل 2020/21 با افزایش 1.4 درصدی 773 میلیون تن محاسبه شده است، این افزایش بیشتر ناشی از افزایش تولید در روسیه، قزاقستان، استرالیا و کانادا بوده است. در مقابل، تولید در اتحادیه اروپا، بریتانیا و آرژانتین کاهش یافت.

تولید گندم در فصل بعدی؛ به دلیل افزایش تولید در چین، اتحادیه اروپا، استرالیا، هند و اوکراین به 781 میلیون تن افزایش یافت. ترکیه از جمله کشورهایی در جهان است که می‌تواند مصرف خود را در تولید گندم تأمین کند. در حالی که تولید گندم در کشور در سال گذشته 22 میلیون تن بود، ترکیه با صادرات حدود 3.7 میلیون تن آرد در این مدت رتبه نخست جهان را به خود اختصاص داد.

از سوی دیگر، بر اساس آخرین داده‌های بانک جهانی، ترکیه رتبه اول صادرات آرد گندم در دوره 2013-2022 را به خود اختصاص داده است؛ در حالی که ترکیه در سال 2013، 2.1 میلیون تن آرد گندم صادر کرد، صادرات در این زمینه تا سال 2016 به طور مداوم افزایش یافت و به 3.5 میلیون تن رسید.

اگر چه در دوره 2017-2021 کاهشی در صادرات مشاهده شد، اما این تأثیری بر موقعیت پیشرو ترکیه در صادرات جهانی نداشت. صادرات 3.1 میلیون تنی در سال 2022 ثبت شده است. بدین ترتیب ترکیه موفق شد در دوره 2013-2022 همواره در صدر صادرات آرد گندم قرار گیرد. صادرات در مدت مذکور 43.8 درصد افزایش داشته است.

قزاقستان، آلمان، ازبکستان، آرژانتین و هند از دیگر کشورهایی بودند که در صادرات آرد برجسته بودند.

لینک کوتاه
ترکیه صادرات آرد گندم

اخبار مرتبط