مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر گفت: قبض 12 درصد مشترکان خانگی صنعت برق رایگان شده است و این میزان تنها شامل مشترکان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیست و کل مشترکان را دربرمی‌گیرد.

به گزارش نسیم اقتصاد، عبدالامیر یاقوتی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مشترکانی که مشمول تخفیف پاداش صرفه‌جویی مصرف شده‌اند، اظهار کرد: مشترکانی که سقف الگو را رعایت کرده و نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش مصرف داشته‌اند، مشمول این طرح هستند و برای آن‌ها مشوق هایی درنظر گرفته شده است، به‌گونه‌ای که در صورت یک کیلووات ساعت صرفه‌جویی معادل پنج کیلووات ساعت پاداش دریافت می‌کنند.
 
وی با بیان اینکه مصر ف برق 80 درصد مشترکان زیر الگو مصرف بوده و این تعداد مشترکان می‌توانند مشمول این طرح شوند، گفت: 10 درصد مشترکان بین الگو و یک‌ و نیم برابر الگو مصرف دارند، این دسته از مشترکان نیز می‌توانند با رعایت بیشتر مشمول این طرح شوند.
 
مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر افزود: بنابراین برای 90 درصد مشترکان این فرصت که با کاهش مصرف و رعایت سقف مصرف تا پایان شهریورماه مشمول پاداش صرفه جویی مصرف شوند، وجود دارد.
 
به گفته یاقوتی تاکنون 40 درصد مشترکان مشمول طرح دریافت پاداش صرفه‌جویی مصرف شده‌اند و حدود 12 درصد مشترکان نیز قبض برق رایگان دریافت کردند و حتی تعدادی نیز بستانکار هستند.
 

لینک کوتاه
قبض برق مشترکان خانگی رایگان

اخبار مرتبط