مرکز آمار ایران گزارش تورم خردادماه 1401 را اعلام کرد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا،‌ مرکز آمار از برگشت روند تورم سالانه و افزایشی شدن آن خبر داد و اعلام کرد که تورم نقطه‌به نقطه با افزایش بیش از 13 درصدی به 52.5 درصد رسیده است.
 
روند تورم سالانه معکوس شد
 
اما نرخ تورم سالانه خرداد ماه 1401 برای خانوارهای کشور به 39.4 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل 0.7  درصد افزایش نشان می‌دهد.
 
هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 38.9 درصد و 41.8 درصد است که برای خانوارهای شهری 0.6 درصد و برای خانوارهای روستایی یک درصد افزایش داشته است.
 
رشد 13 درصدی تورم نقطه به نقطه
 
بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه‌ای (تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل) در خرداد ماه  52.25 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 52.5 درصد بیشتر از خرداد 1400 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده ­اند.
 
نرخ تورم نقطه‌ای خرداد ماه 1401 در مقایسه با ماه قبل13.2 درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌­ها و دخانیات» با افزایش 32.2 واحد درصدی به 81.6 درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش 2.8 واحد درصدی به 36.8 درصد رسیده است.
 
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری 51.4 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 12.2 واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 58.2 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 18.1 واحد درصد افزایش داشته است.
 
افزایش نرخ تورم ماهانه به 12.2 درصد
 
 نرخ تورم ماهانه خرداد نیز به 12.2 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 8.7  درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب 25.4 درصد و 4.4 درصد بوده است.
 
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 11.5 درصد است که نسبت به ماه قبل 7.8 واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 15.8 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 13 درصد افزایش داشته است.

لینک کوتاه
تورم معکوس نقطه به نقطه