مجری طرح کنترل بار سرمایشی در بستر IOT شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: پیرو برگزاری پنجمین نشست مدیریت مصرف، کنترل پذیری بار و هوشمندسازی، مقرر شد در راستای مدیریت بار شبکه برق پایتخت، وزارتخانه‌ها و ادارات بزرگ شهر تهران به سامانه‌های کنترل از راه دور مصرف برق مبتنی بر فناوری اینترنت اشیاء مجهز شوند.

به گزارش نسیم اقتصاد، نقی اکبرپور در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر این که طبق دستور مقام عالی وزارت نیرو، برنامه های گسترده و متنوعی به منظور تامین برق مشترکان در ایام پیک مصرف سال جاری در نظر گرفته شده است اظهار کرد: با برنامه ریزی گسترده، از مهرماه سال گذشته، طراحی و اجرای برنامه‌های کنترل بار به منظور گذر ایمن از تابستان 1401 در دستور کار قرار گرفته و بخش های زیادی از طرح های مصوب، اجرا و آمادگی لازم در شبکه برق پایتخت ایجاد شده است.
 
وی افزود: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری درباره استفاده از ظرفیت متخصصان و شرکت های دانش بنیان و به منظور موفقیت هرچه بیشتر در حفظ پایداری شبکه برق پایتخت، مقرر شده است به منظور رصد و کنترل هرچه بهتر بار مصرف برق در بخش اداری، وزارت خانه ها و ادارات بزرگ شهر تهران مجهز به سامانه های کنترلی از راه دور با استفاده از فناوری اینترنت اشیاء شوند که این طرح، رصد لحظه ای و کنترل سامانه های سرمایشی این ادارات را از راه دور از طریق مرکز فرمان مربوطه در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، امکان پذیر خواهد کرد.
 
مجری طرح کنترل بار سرمایشی در بستر IOT شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اشاره به بسیج همه جانبه شرکت های توزیع برق در سراسر کشور به منظور تامین برق مصرفی هموطنان در ایام تابستان، نقش مشترکان به ویژه مشترکان بخش خانگی را در کنترل پیک بار بسیار پراهمیت دانست و از شهروندان تهرانی درخواست کرد تا با حداکثر صرفه جویی در ماه های گرم سال و به ویژه خودداری از استفاده همزمان از تجهیزات برقی پرمصرف، همراه و همیار خادمان صنعت برق کشور باشند.

لینک کوتاه
مصرف برق وزارتخانه‌ها ادارات بزرگ تهران کنترل

اخبار مرتبط

نظرات شما