​کارگروه راهبری مخازن مشترک نفت و گاز با ابلاغ مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تشکیل شد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایلنا، در ابلاغیه محسن خجسته‌مهر خطاب به مدیران‌ عامل شرکت‌های تابعه و مدیران و روسای واحدهای ستادی این شرکت آمده است: با استناد به اسناد بالادستی، قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور، به‌ویژه سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه صیانت از منافع ملی در مخازن مشترک نفت و گاز، همسو با برداشت حداکثری از میدان‌های مشترک نفت و گاز و اولویت‌دهی به برنامه‌ها و اقدام‌های اکتشافی، توسعه‌ای‌ و تولیدی در شرکت ملی نفت ایران و به‌منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ستادی و عملیاتی و همکاری تمامی کارشناسان، نخبگان و صنعتگران، کارگروه راهبری مخازن مشترک نفت و گاز تشکیل می‌شود.
 
 به نقل از شرکت ملی نفت ایران، محدوده فعالیت کمیته، شامل کلیه فعالیت‌های مرتبط با مخازن مشترک تولیدی و میدان‌های مشترک در حال توسعه و توسعه نیافته نفت و گاز و ظرفیت‌های اکتشافی هیدروکربنی مرزی خواهد بود و اهم شرح وظایف در سه حوزه میدان‌های تولیدی، توسعه‌ای و ظرفیت‌های اکتشافی هیدروکربنی مرزی موارد ذیل خواهد بود.
 
1. تدوین و ابلاغ سیاست‌ها، برنامه‌ها و نقشه راه توسعه و تولید از میدان‌های مشترک نفت و گاز.
 
2. تدوین و نظارت بر پیاده‌سازی نقشه راه توسعه دانش فنی و به‌کارگیری فناوری‌های نو برای افزایش ضریب برداشت از میدان‌های مشترک به‌منظور افزایش برداشت و حداکثرسازی سهم کشور.
 
3. برنامه‌ریزی با رویکرد اولویت تولید از مخازن مشترک در برنامه‌های کوتاه‌مدت سالیانه و بلندمدت.
 
4. اولویت‌دهی به طرح‌های اکتشافی، تولیدی، حفظ و نگهداشت و توسعه‌ای میدان‌های مشترک نفت و گاز در تدوین برنامه‌ها و تخصیص منابع انسانی، مالی، دکل، تجهیزات و دیگر منابع و فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری.
 
5. نظارت بر حسن اجرای پروژه‌های اکتشافی و توسعه‌ای و برنامه‌های تولیدی میدان‌های مشترک.
 
6. تدوین و نظارت بر حسن اجرای برنامه جامع اکتشافی برای پوشش‌دهی همه نواحی مرزی کشور (خشکی و دریا).
 
7. تدوین و پیاده‌سازی راهکار و فرآیندهای نظارت و رصد دائمی فعالیت‌ها و برنامه‌های اکتشافی، تولیدی و توسعه‌ای کشورهای همسایه در میدان‌های مشترک به‌منظور حراست از منافع ملی.
 
8. پیگیری ایجاد و نظارت بر فعالیت‌های کمیته‌های مشترک فنی میدان‌ها با کشورهای همسایه با هدف تولید متعادل و متناسب و جلوگیری از رقابت‌های منفی مخرب.
 
9. ایجاد سامانه مرکزی تولید و فعالیت‌های فعلی و برنامه‌های اکتشاف، توسعه و تولید میدان‌های مشترک برای مدیریت متمرکز.
 
10. ایجاد کارگروه‌های فنی جهت ارزیابی، تصمیم‌سازی و تهیه و تدوین گزارش‌های منظم شش ماهه.
 
نشست‌های کمیته به‌صورت منظم زیر نظر اینجانب و عضویت مدیران ستادی و شرکت‌های تابعه و با رویکرد سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و راهبری یکپارچه فعالیت‌ها و انسجام بخشی به فعالیت‌های گسترده زنجیره اکتشاف، ارزیابی، توسعه و تولید در میدان‌های مشترک نفت و گاز تشکیل خواهد شد. مدیریت‌های ستادی و مدیران عامل و هیئت مدیره شرکت‌های تابعه موظف به اجرا و پیگیری تصمیم‌های کمیته و ارائه گزارش عملکرد خواهند بود.

لینک کوتاه
کارگروه راهبری مخازن مشترک نفت و گاز