پتروشیمی بندرامام پس از یکپارچه‌سازی شرکت‌ها در «پتروشیمی بندرامام نوین» موفق به اخذ گواهینامه‌های مدیریتی IMS شد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از روابط عمومی پتروشیمی بندرامام، از نهم بهمن ماه تا 22 اسفندماه سال 1400 سیستم‌های مدیریتی شرکت توسط 10 نفر از ممیزان مجرب و خبره مورد ممیزی قرار گرفت که این ممیزی‌ها با نتایج مطلوب بی‌سابقه‌ای همراه و پتروشیمی بندرامام موفق به کسب گواهینامه سیستم‌های مدیریت یکپارچه کیفیت IMS شد.
این ممیزی‌ها با انجام 126 نفر روز بر اساس استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت (ISO9001)، سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO14001) و سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی (ISO45001) صورت گرفت.
پتروشیمی بندرامام کسب گواهینامه IMS را برای اولین بار پس از تجمیع شرکت‌های تابعه و فعالیت بعنوان یک مجموعه واحد بصورت یکپارچه و در سطح کلان محقق کرد.
گفتنی است در جلسه اختتامیه، سرممیز به لحاظ تعدد روزها و گستردگی کار از ممیزی پتروشیمی بندرامام بعنوان بزرگ‌ترین ممیزی در سطح کشور یاد کرد.

لینک کوتاه
کسب گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت IMS پتروشیمی بندر امام