بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در پاییز 1400 که اولین فصل عملکرد دولت سیزدهم محسوب می‌شود، نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 3٫5 برابر شده است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایبِنا، داده‌های مرکز آمار بیانگر آن است که در پاییز امسال نرخ رشد اقتصادی کشور به قیمت‌های ثابت سال 1390 به 3٫9 درصد افزایش یافته است، در حالی که در پاییز سال گذشته نرخ رشد اقتصادی کشور 1٫1 درصد بود. بدین ترتیب رشد اقتصادی کشور در پاییز امسال نسبت به پاییز سال قبل 3٫5 برابر شده است.
 
رشد اقتصادی کشور بدون نفت هم در پاییز 1400 به 3.8 درصد رسیده در حالی که در پاییز سال 1399 رشد اقتصادی بدون نفت کشور فقط 0.6 درصد بود. بر این اساس، رشد اقتصادی بدون نفت کشور در اولین فصل عملکرد دولت سیزدهم بیش از 6 برابر نسبت به فصل مشابه دولت قبل رشد کرده است. این آمار نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در دولت سیزدهم صرفاً ناشی از افزایش صادرات نفت نبوده و سایر بخش‌های اقتصادی هم رشدهای به مراتب بهتری نسبت به دولت قبل داشته‌اند.
 
بر اساس گزارش مرکز آمار، در 9 ماهه سال 1400 تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال 1390 به رقم 5497 هزار میلیارد ریال با نفت و 4720 هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت 5231 هزار میلیارد ریال و بدون نفت 4546 هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد 5٫1 درصدی تولید ناخالص داخلی با نفت و 3٫8 درصدی تولید ناخالص داخلی بدون نفت در 9 ماهه سال 1400 دارد.
 
 این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل رشد اقتصادی با نفت منفی یک درصد و بدون نفت منفی 0٫8 درصد بود.
 

نتایج محاسبات حاکی از آن است که رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی منفی 9.3 درصد (شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری)، گروه صنایع و معادن 1.7 درصد (شامل: استخراج نفت خام و گازطبیعی 4.13 درصد، سایر معادن منفی 5.2 درصد، صنعت 4.3 درصد، انرژی 1.5 درصد و ساختمان 3.6 درصد) و فعالیت‌های گروه خدمات 1.5 درصد (شامل زیربخش‌های عمده وخرده‌فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیتهای مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی) نسبت به 9 ماهه سال 1399 رشد داشته است.

لینک کوتاه
رشد اقتصادی پاییز امسال

اخبار مرتبط

نظرات شما